Utveckla lokalt!

Gå samman för att få livet att fungera överallt i Sverige. Bredband, service och vård och omsorg – prata med Coompanion om hur man gör, finansiering och få inspiration.

Lokal utveckling 

Runt om i landet drivs affärer, restauranger, idrottshallar, bredbandsföreningar, bygdegårdar och lokala festivaler av initiativrika lokalbor. Ja, till och med äldreomsorg och vårdcentraler finns som ett resultat av människor som gått samman för att möjliggöra ett gott liv på platser som varken offentliga eller kommersiella aktörer prioriterar.

Har du idéer kring utveckling och vad som behövs där du bor är du varmt välkommen att kontakta ditt närmsta Coompanion för ett förutsättningslöst möte.

Vi har tvärsektoriell kompetens

Coompanion är ofta ett nav i satsningar där till exempel kommunen, företag, högskolor och idéburna samarbetar.

– Vi är vana vid att arbeta tvärsektoriellt och har förståelse för såväl näringsliv som offentlig och idéburen sektor. Vi finns över hela Sverige och stödjer lösningar som bygger på dessa organisationers olika logiker, säger Roger Filipsson, verksamhetsledare och rådgivare på Coompanion Västerbotten.