ASF Akademin

Nationellt kompetensutvecklingsprojet för att stärka arbetsintegrerande sociala företags möjligheter att leverera arbetmarknads- och rehabiliteringstjänster

Anmäl ditt företag!

Sista chansen att anmäla sig är 1 augusti 2018.

Det här vill vi

Tänk om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vore ett självklart val för varje myndighet som ska stötta personer till arbete! Om företagen kvalitetssäkrar sina tjänster inom arbetsträning och har ett ledarskap som är anpassad efter företagets unika förutsättningar – då kan varje individ utvecklas på ett tryggt sätt och bli bättre rustad för framtida jobbutmaningar.

Projektet ska också ge verktyg för ledarskapet som krävs i ett socialt företag. Det kräver självkännedom, kunskap om gruppdynamik och tålamod för att stötta individer som ska göra en resa in på arbetsmarknaden – tillsammans med andra.

ASF i hela Sverige kan vara med

Eftersom projektet är nationellt kan de flesta sociala företag i Sverige vara med! Hittills är 150 företag anmälda, men det finns plats för fler! Utbildningarna kommer att hållas på ett tiotal orter beroende på vilka företag som anmält sig.

I projektets referensgrupp ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Tillväxtverket, Skoopi, Certasf och Coompanion. Coompanion Sverige är projektägare.

Projektet pågår från våren 2018 till våren 2020 och har stöd från Svenska ESF-rådet.

 

Det här gör vi!

ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Vi arbetar nära myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att företagens tjänster ska motsvara vad myndigheterna kräver.

 

 

Bakgrund

ASF Akademin är en fortsättning på PIACS – också ett ESF-projekt. Där fann man ett behov av att säkra idéburna organisationers metoder för arbetsträning.

Man såg också brister i samverkan mellan de idéburna, myndigheterna och näringslivet som gör att de idéburna inte kan göra så mycket som de borde kunna för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Forskarsamhället har också missat kopplingen mellan idéburna organisationer och arbetsmarknaden, menade författarna av slutrapporten.

 

 

ASF Akademins tre delar

Ledarskapsutbildning

Syftet är att lära mer om hur ledarskapet kan anpassa sig utifrån gruppens behov och samtidigt skapa hållbar affärsutveckling.

Kvalitetssäkrad arbetsträning

Utbildning för den som har ansvar för arbetsträningen i sitt sociala företag. Målet är att kvalitetssäkra arbetsträningen på företagen så att den når upp till myndigheternas krav och krav på certifiering.

Validering

Vi ska ta fram ett system för validering som gör att deltagarna kan få sin kompetens dokumenterad. Precis som för certifieringen finns här tidigare erfarenheter att ta till vara på från partnerskapet.

Sociala företag – det självklara valet!

Vi har som mål att arbetsintegrerande sociala företag blir en självklar och mer anlitad resurs. Det kan till exempel innebära att ASF är en  del av Arbetsförmedlingens programpaket, vuxenutbildning eller i nationella insatser genom folkhögskolor och folkbildning.

Referens- och styrgrupp

Coompanion Sverige är projektägare. I referens- och styrgrupp ingår: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Skoopi, Svenska Branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag och Tillväxtverket.

Kontakt

Projektledare Sara Isaksson, telefon:  0701-42 66 08

Delprojektledare Eleni Wigsén, telefon 0738-00 03 92

Vad ska ASF Akademin åstadkomma? Jo, framförallt att sociala företag ska stärkas i sin roll som leverantör av arbetsträning. Detta ska ske framförallt genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring och validering.

Tänk om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vore ett självklart val för varje myndighet som ska stötta personer till arbete! Om företagen kvalitetssäkrar sina tjänster inom arbetsträning och har ett ledarskap som är anpassad efter företagets unika förutsättningar – då kan varje individ utvecklas på ett tryggt sätt och bli bättre rustad för framtida jobbutmaningar.

I projektet ASF Akademin ska vi arbeta nära myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att göra de sociala företagens erbjudande så attraktiva som möjligt. Genom kompetensutveckling kommer projektet att bidra till kvalitetssäkring och certifiering av företag och tjänster och även arbeta för möjlighet att validera medarbetarnas kompetens.

I projektet vill vi också ge verktyg för det speciella ledarskap som krävs i ett socialt företag. Det kräver självkännedom, kunskap om gruppdynamik och en stor skopa tålamod för att stötta individer som ska göra en resa in på arbetsmarknaden – tillsammans med andra.

Projektet pågår från våren 2018 till våren 2020 och har stöd från Svenska ESF-rådet.

Kontakta oss!

Läs mer om projektets tre delar.

 

Aktuellt i ASF Akademin

Före sommaren kommer sociala företag att bjudas in till informationsmöten runt om i landet. Då informerar vi om projektet och om hur sociala företag kan få del av kompetensutvecklingen. Synpunkter på innehållet i utbildningarna, tas också emot.

 

Sociala företag i hela Sverige kan vara med

Eftersom projektet är nationellt kan de flesta sociala företag i Sverige ta del av erbjudandet. Hittills är 150 företag preliminärt anmälda, men det finns plats för fler! Utbildningarna kommer att hållas på ett tiotal orter beroende på vilka företag som anmält sig.

I projektets referensgrupp ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Tillväxtverket, Skoopi, Certasf och Coompanion. Coompanion Sverige är projektägare.

 

Kontakta oss!

Projektledare Sara Isaksson

0701- 42 66 08
sara.isaksson@coompanion.se

 

Hitta ditt lokala Coompanion-kontor!